עדכון מחירים גורף
בכלי עדכון המחירים ניתן לשנות את מחירי המוצרים בחנות בכמה אופנים שנסביר בהמשך.
הכלי נמצא בהגדרות החנות >> לשונית "כלים וקופונים" >> עדכון מחירים.
להלן הסבר על האפשרויות לבחירה:

שדה לעדכון - השדה שבו יעודכן המחיר החדש לאחר החישוב, ניתן לבחור את: מחיר המוצר, מחיר קודם, מחיר משלוח ומחיר עלות.

על בסיס השדה - החישוב יתבצע על בסיס בחירה זו. לדוגמה: ניתן להעלות את מחיר המוצר ב-10% על בסיס מחיר עלות.

פעולה - מספר פעולות חישוב לצורך שינוי השדה:
1) העלאת מחיר באחוזים - העלאת המחיר לשדה שנבחר באחוזים.
2) ביטול העלאת מחיר באחוזים - במידה והעלנו מחיר מוצר ב-15% ואנו רוצים לחזור למחיר הקודם, יש להשתמש באפשרות זו:
    יש להזין בשדה הערך את האחוז שהכנסנו כשהעלנו את מחיר המוצר, לדוגמה:
העלאת מחיר ב- 15 אחוזים
החזרת המחיר לאחר העלאה ב- 15 אחוזים
3) הורדת מחיר באחוזים - הפחתת המחיר לשדה שנבחר באחוזים.
4) ביטול הורדת מחיר באחוזים - בדיוק כמו ביטול העלאת מחיר שמוסבר מעל.
5) העלאת מחיר בשקלים - העלאת המחיר לשדה שנבחר בכמות קבועה.
6) הורדת מחיר בשקלים - הפחתת המחיר לשדה שנבחר בכמות קבועה.
7) קבע מחיר חדש - לא מתבצע חישוב, המחיר ישתנה לפי שדה הערך. אם נרצה להחליף מחיר לפי שדה אחר ניתן לשים בשדה הערך 1-.
     לדוגמה בתמונה: שינוי מחיר המוצר, למחיר עלות.
ערך השינוי - כאן יקבע הערך לשינוי (במספרים בלבד), לדוגמה אם בחרנו בהעלאת מחיר באחוזים, בשדה זה נכניס את מספר האחוזים.

עיגול ספרות - מומלץ לא לגעת באפשרות זו והיא תשתמש בהגדרות "תצוגת סכום" שבחרתם לחנות.

מוצרים בקטגוריה - על אילו מוצרים להחיל את השינויים, ניתן גם להחיל את השינויים על כל המוצרים בחנות.

*הערות לגבי העלאת והורדת מחיר באחוזים:
מבחינה חישובית אם מוצר שמחירו 100 ש"ח, והעלנו את מחירו ב- 10% המחיר החדש יהיה 110 ש"ח.
אם נשתמש בהורדת מחיר באחוזים (סעיף 3) במקום בביטול ההעלאה (סעיף 2) לא נחזיר את המחיר לקדמותו, להלן החישוב:
אם מחיר המוצר לאחר ההעלאה הינו 110 ש"ח, ואנו מורידים מחיר באחוזים (10%), המחיר החדש יהיה 99 ש"ח (ולא 100 כמו בהתחלה).
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןפייסבוק